Дружество „Академик“ при Русенския университет с нов принос за развитието на туризма в Поломието и Русенска област

Въпреки липсата на общовалидни правила, на координация и подобаващо финансиране от държавата, туристическата маркировка в страната през последните години, макар с по-бавни темпове и различия при изпълнението, се обновява и допълва. Освен в планините, това се случва и на територията на Природен парк Русенски Лом и други райони на Русенска област.

Консултативна група от представители на 7 туристически и спортни организации от Русе – Спортно туристическо и природозащитно дружество Академик“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, Туристическо дружество „Приста“ – Русе, Спортен клуб Ruse GO, Клуб на пътешественика – Русе, Русенски клуб за пътешествия „БЯЛА ЗВЕЗДА“, Сдружение ВелоРусе – постави начало на осъвременено, съобразно новите условия, регламентиране на дейностите по създаване, поставяне и поддръжка на туристическата маркировка в ПП „Русенски Лом“ и в районите в съседство. Това стана възможно благодарение на предложение на СТПД Академик”, както и чрез съпричастността и оказаната подкрепа от директора на Парка – инж. Цонка Христова.

В резултат бе одобрен проект на СТПД „Академик“ за обособяване със съответните цветове за маркиране на един регионален маршрут с 21 странични маршрутни отклонения.

Съществена част от маркирането на маршрутите вече е изпълнена от десетките всеотдайни и обичащи  Поломието и Русенския край доброволци и дарители – студенти, университетски преподаватели, други русенци. Постигнатото е благодарение и на финансовата и материално-техническата подкрепа от Pirin Hill ООД, Русенския университет, Дирекцията на ПП „Русенски Лом“.

Работата през 2022 г. продължава, предстоящо е разработването на още няколко маршрута, с което да бъде обхваната цялата Русенска област.

За изпълнението на маркировката са възприети по-голямата част от изискванията на действащия от 2003 г. Правилник на Българския туристически съюз, нововъведенията в проекта за Правилник, иницииран от Българския планинарски съюз, както и Основните правила на ЕRA за маркировката на пешеходните пътеки. 

За подпомагане на туристите в избора на маршрути и улесняване преминаването по тях, както и с цел поддръжката и допълването им със знаци, табелки, табла, кътове за отдих и др. е изготвена начална кадастрално-регистрационна документация. Същата ще се актуализира ежемесечно.    

Тя е общодостъпнa в Rusenski-Lom.BG, а голяма част от включените маршрути вече са нанесени на BGMountains online map. Предложена е за публикуване и в сайтовете на общините от областта, на БТС и други туристически и спортни клубове и сдружения.

Сподели: