ДСБ – Русе обяви конкурс за млади фотографи „Нещо различно, нещо необикновено и цветно“

Политическа партия „Демократи за Силна България-Русе“ и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“ обявяват конкурс за млади фотографи на тема: „Нещо различно, нещо необикновено и цветно“.

Условия на конкурса:

1. Възраст:

Група 1: 15 – 18 години (ученици)

Група 2: 19 – 25 години

2. Всеки има право да представи:

– до 3 авторски фотографии в електронен вариант с максимално добра резолюция. Не се допускат фотоколажи, фотографиите не трябва да съдържат надписи, графики и дати. Номинираните работи ще бъдат оценявани по тяхното въздействие, оригиналност и иновативност.

3. Електронното писмо, с което изпращате фотографиите трябва да съдържа следната информация: • Три имена

• Адрес по местоживеене

• Телефон

• Адрес на електронна поща

• Училище (само за група 1)

• Клас (само за група 1)

4. Срок за предаване на материалите

Материалите за конкурса се предават: • не по-късно от 24 януари 2021г. (неделя), 23:59 часа.

• по електронна поща на адрес: [email protected]

• с Тема на електронното писмо: Конкурс фотографии – Група Х – Име Фамилия, където Х = 1 или 25.

Награди (за всяка група поотделно)

• Първа награда – 70 лв. и публикуване на сайта на ДСБ-Русе‘

• Втора награда – 50 лв. и публикуване на сайта на ДСБ-Русе

• Трета награда – 30 лева и публикуване на сайта на ДСБ-Русе

• 3 поощрителни награди – публикуване на сайта на ДСБ-Русе

6. Други условия

За оригиналността на представените фотографии отговорност носи единствено техния автор.

Организатори:

Директор на конкурса: инж. Деана Тонева

Председател на ДСБ-Русе: доц. д-р Иван Станев

Сподели: