ДСБ - Русе обяви конкурс за рисунка "Януари"

ДСБ – Русе обяви конкурс за рисунка „Януари“

ДСБ - Русе обяви конкурс за рисунка "Януари"

Политическа партия “Демократи за Силна България-Русе” и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“

обявяват

конкурс за рисунка на тема: „Януари“

Условия на конкурса:

1. Възраст:

Група 1: 12– 18 години (ученици)

Група 2: 19 – 25 години

2. Условия за участие:

Рисунките да са авторски, изпълнени в свободни техники и стил. Може да се участва с няколко работи. Рисунките трябва да са файлове във формат JPG и да са изпратени като прикачени файлове към електронно писмо.

3. Електронното писмо с което изпращате рисунките трябва да съдържа следната информация:

• Три имена

• Адрес по местоживеене

• Телефон

• Адрес на електронна поща

• Училище (само за група 1) • Клас (само за група 1)

4. Срок за предаване:

• не по-късно от 24 януари 2021г. (неделя), 23:59 часа.

• по електронна поща на адрес: [email protected]

• с Тема на електронното писмо: Конкурс рисунки – Група Х – Име Фамилия, където Х = 1 или 25.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ

1. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.

2. Оригиналност в интерпретацията на темата.

3. Иновативност в изразните средства.

6. Награди

• Първа награда – 70 лв. и публикуване на сайта на ДСБ-Русе

• Втора награда – 50 лв. и публикуване на сайта на ДСБ-Русе

• Трета награда – 30 лева и публикуване на сайта на ДСБ-Русе

• 3 поощрителни награди – публикуване на сайта на ДСБ-Русе

Класирането се извършва по отделно за всяка група. Наградите ще бъдат определени от компетентно жури и ще бъдат окончателни.

Резултатите ще бъдат обявени на 17 февруари 2021 г. Работите на победителите ще бъдат публикувани на 28 февруари 2021 г.

Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер.

Председател на ДСБ-Русе:

доц. д-р Иван Станев

Сподели: