“Дунавски форум – 2019” с международно участие ще се проведе в Русенския университет

На 12 ноември от 13:00 ч. в зала 2 на Канев Център, Русенски университет, ще се проведе „Дунавски форум – 2019“ с международно участие. Темата на събитието е “Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион.“

Организатори на събитието са Научно-техническият съюз по транспорта – НТСТ, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Русенският университет и Федерацията на научно-техническите съюзи, с подкрепата на Пристанище Русе, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, НК „Железопътна инфраструктура“ и „Лардж инфрастръкчър проджектс“ ООД.

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

12.30 -13.00 ч.    Регистрация на участниците

13.00 -13.10 ч.    Откриване на Форума – инж. Ясен Ишев – председател на УС  на НТСТ

13.10 -13.20 ч.    Приветствие от Ректора на Русенския университет и други

 1. -18.00 ч.    ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: доц. д-р инж. Борислав Трайков –зам.-председател на УС на НТСТ

 1. Рейнско-Дунавския транспортен коридор и значението му за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа на Балканите, Черноморския регион и България  – Петър Бенов – МТИТС, дирекция „Транспортна политика“
 2. Нови мостове на река Дунав при Галац–Добруджа, Гюргево-Русе и Зимнича – СвищовДоклад на Румънската пътна администрация
 3. Проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия – проф. Велизара Пенчева – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 4. Иновативни решения за подобряване навигацията по река Дунав –инж. Павлин Цонев – изпълнителен директор на ИАППД – Русе
 5. Оценка и развитие на аварийно-спасителната дейност по река Дунав- Кап. Камен Жековначалник на аварийно- спасителната дейност по р. Дунав, докторант в Русенски университет

Кафе пауза – 15 минути

 • Развитие на Пристанище Русе като интермодален терминал в Североизточна България-инж. Петър Драгошинов –изп. директор на Пристанище Русе
 • Презентация на Морска администрация – Русе – к.д.п. инж. Иван Жеков – директор Морска администрация Русе
 • Проект на „Автомагистрала Дунава – Егея“- инж. Румен Марков – управител на „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД
 • Проект за рехабилитация на железопътната линия Русе – Варна – Доклад на НКЖИ
 • Актуални проблеми на транспортното обслужване на населението и градската мобилността на град Русе- доц. Лучия Илиева
 • Развитие на тролейбусния транспорт на Русе като екологична алтернатива- Александър Георгиев – управител на Тролейбусен транспорт – Русе.

18.00 ч Закриване на Форума от инж. Ясен Ишев – председател на УС на НСТ по транспорта

Сподели:

Още новини от деня