дунав мост осветление

Дунав мост светна и от българска страна

Дунав мост вече свети и от българска страна. Ремонтните дейности по осветлението са към своя край, а резултатът е добре осветен пътен участък, който от години тънеше в тъмнина. Особено фрапираща бе разлика между българската и румънската страна след ремонта преди няколко години в северната половина на съоръжението.

Русенската фирма „ДАР-80“ ООД спечели обществената поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Областно пътно управление Русе за „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057“. Договорът бе подписан в края на август месец, но работата по обекта се бави заради бюрократични процедури, свързани със специалния статут на моста.

дунав мост осветление 1

Монтираните осветителните тела визуално приличат на тези, поставени от румънска страна (по двойки на стълб). Разликата е, че самите стълбове не са реновирани от българска страна. Сменено е окабеляването и капаците на кутиите.

Спечелилата фирма бе предложила да изпълни поръчката за малко над 134 000 лева с ДДС и срок до 45 календарни дни.

Сподели: