"Дунав прес" АД ще закупи шестцветна офсетова листова печатна машина

Дунав Прес АД отново избра ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги за свой доставчик на зелена енергия

За трета поредна година русенската печатница Дунав Прес се довери на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги за снабдяването на производствената си база с енергия, добита от възобновяеми източници. По традиция специалното удостоверение за зелена енергия получи г-н Николай Алексиев, изпълнителен директор на печатницата.

„Нашите клиенти са запознати с политиката ни по околна среда и ние се стремим да се развиваме в посока усъвършенстване на производствения процес, за да отговорим на високите им очаквания. За постигане на тази цел нашата организация се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление по околната среда. Заедно с нашия партньор за доставка на енергия, произведена по екологично чист начин, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги, удовлетворяваме изискванията на приложимите законови задължения за опазване и предотвратяване замърсяването на природата, която ни заобикаля“, сподели г-н Алексиев.

Печатница Дунав Прес беше една от първите компании у нас, която избра да осъществява своята дейност с възобновяема енергия. През 2016 година те получиха уникалното за нашата страна удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Последователната им политика за разумно потребление на природните ресурси и опазване на околната среда е доказателство, че българският бизнес е все по-ориентиран към прилагане на утвърдените европейски практики за устойчиво развитие.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава Удостоверения за зелена енергия, в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. От началото на 2016 година досега компанията е връчила десетки удостоверения за 100% възобновяема енергия и е зачислила хиляди гаранции за произход на доставяната електроенергия на фирми, работещи в разнообразни сектори на българската икономика – индустрия, банков сектор, туризъм и търговия.

Сподели:

Още новини от деня