СОДУ-Русе

Духовното училище в Русе търси възпитатели

Главното мюфтийство обявява вакантни места за възпитател и възпитателка в Духовното училище в гр. Русе.

Кандидатите за позициите могат изпратят молба и автобиография на адрес: гр. Русе, ул. „Рила“ № 30 или на

e-mail: [email protected]

Крайният срок за подаване на документи е 5 декември 2022 г.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Сподели: