Държавен архив - Русе представи документи по повод 80 години от спасяването на българските евреи

Държавен архив – Русе представи документи по повод 80 години от спасяването на българските евреи

Днес се навършват 80 години от спасяването на българските евреи от концентрационните лагери на Националсоциалистическа Германия. С това си действие Царство България, макар и съюзник на Третия райх, оставя внушителна следа в световната история.

На вашето внимание представяме документи потвърждаващи отдадеността на част евреите в България, по-точно тези в Русенско, към каузата за обединение на българския народ в началото на XX век.

Първият документ свидетелства за ангажираността на Главното равинство към победите на Българската армия в Първата балканска война.

Предлагаме на Вашето внимание – Телеграма от главния равин д-р М. Ерентракс до Еврейската община-Русе за отслужване на благодарствен молебен в Русенската синагога за победоносното влизане на българските войски в Одрин. (ДА-Русе, ф.163К., оп.1, а.е.4, л.3).

Вторият документ, който представяме показва уважението и зачитането на обредите на юдеите в състава на Българската армия – Окръжно от Главното равинство-София до еврейските общини в България за пускане в отпуск на войници от израелско вероизповедание за извършване на обреди по време на религиозни празници. (ДА-Русе, ф. 163К., оп. 1, а.е. 4, л. 7).

/Държавен архив – Русе/

Сподели: