"Държавен архив" - Русе се включи в инициативата „Мениджър за един ден“

„Държавен архив“ – Русе се включи в инициативата „Мениджър за един ден“

"Държавен архив" - Русе се включи в инициативата „Мениджър за един ден“На 30 октомври, за трета поредна година, отдел „Държавен архив“ – Русе при Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново се включи в инициативата на Junior achievement „Мениджър за един ден“. В ролята на старши експерт в Архива влезе Деница Миленова Мутафова, студентка от Русенския университет. Запознахме я с мисията на архивната институция, с нейната структура и форми на работа, показахме всички страни от дейността ни – обслужване на потребител на информация през ИСДА, етап от обработката на личен фонд, заседание на ЕПК при определяне ценността на архивни документи и др. Студентката беше впечатлена от разнообразието на документи, които съхраняваме, тяхната историческа стойност и начинът, по който попълваме фондовете си. Опитахме се да задоволим интересът ѝ и да отговорим на всички въпросите, които тя постави. Вероятно сме успели, защото на раздяла получихме обещание за скорошни срещи и участия в инициативи на Държавен архив – Русе.

Сподели: