булевард трети март наводнение

Държавната приемателна комисия за бул. „Трети март“ ще заседава отново на 28 юни

Време за прочитане: < 1 мин.

През отчетния период държавна приемателна комисия провери изпълнението на реконструкцията, рехабилитацията и модернизацията на бул. „Трети март“ от пътен възел „Сарая“ до връзката му с републикански път Русе – Велико Търново. Поради установените проблеми с наводнен участък от новоремонтирания булевард обаче Община Русе, в качеството си на възложител, отказа да приеме обекта в този му вид и настоя фирмата за строителен надзор да даде указания на изпълнителя за отстраняване на проблемите в най-кратки срокове. Служители на Община Русе установиха следното:

  • непочистени дъждоприемни шахти;
  • некоректно изпълнение на нивата на шахти и пътна настилка при входа на фабрика „Фазан“;
  • некачествен участък на асфалтово покритие в района на входа към булеварда от Русе;
  • лошо оттичане на атмосферни води при заустването при фирма „Евромаркет“;
  • непочистен цялостно обект;
  • не са изпълнени обратните насипи при бордюрите на входа на булеварда от към гр. София и др.

Следващото заседание на комисията ще бъде на 28 юни. Припомняме, че обектът се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.  

Сподели:

Още новини от деня