Държавната приемателна комисия прие бул. Трети март, пускат движението до 2 седмици

Днес Държавната приемателна комисия прие официално обекта за реконструкция и рехабилитация –  бул. „Трети март“. Той се изпълнява от Община Русе в рамките на Етапи I и II от проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020г, в партньорство с Окръжен съвет Гюргево.

В 14-дневен срок Община Русе следва да получи Удостоверение за въвеждане в експлоатация на бул. „Трети март“, издадено от Дирекцията за национален и строителен контрол. След официалното разрешение русенци и гостите на града ще могат да използват булеварда, който осъществява директна връзка с коридор № 9 от TEN-T мрежата и е основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София.

В рамките на проекта бе извършен цялостен ремонт на пътните платна, изградена е нова двупосочна велоалея и е осигурена достъпна среда в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания. По продължение на целия булевард е подменено осветлението, поставени са и пожарни хидранти за подобряване на пожарната безопасност. Изпълнена е изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка, а новоизградената система за видеонаблюдение вече ще следи трафика по една от най-натоварените пътни артерии в града.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Градска среда Русе“, а строителният надзор се упражнява от „Аспект“ ООД.

Сподели: