интернет таблет компютър

Държавна агенция „Електронно управление“ осъществява проект за единна съобщителна мрежа за общинските администрации в Русенска област

Държавна агенция „Електронно управление“ осъществява проект за единна електронна съобщителна мрежа за общинските администрации в Русенска област. Тя е част от национален проект и по – точно – от подобект „Проектиране и изграждане на
комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, община Две могили”.

Започна изграждане на оптична кабелна връзка при обща дължина на трасето 4500 метра в землища на населени места в общините Борово и Две могили в Област Русе. За изтегляне на новия оптичен кабел се изгражда и нова подземна тръбна мрежа.

Сподели: