Държавна Опера Русе

Държавна опера – Русе оптимизира щатния си състав съобразно изискванията на нов закон и МК

Във връзка с оповестената информация в медиите и интернет пространството, ръководството на Държавна опера-Русе уведомява, че прекратените договори и връчените предизвестия на служители  на операта към настоящия момент са 31 /общо от художественотворческия и технически състав/ и то само към пенсионери.

Мотивите на ръководството за предприетите действия са продиктувани от прекалено раздутия щат в сравнение с останалите извънстолични оперни театри /пример: 240 в Пловдивска опера към 295 щатни броя в Държана опера – Русе/ и са съобразени с препоръки от  Министерство на културата за намаляване на фонд  „Работна заплата“.

Предприетите мерки са в унисон с държавната политика за освобождаване на щатния състав от хора в пенсионна възраст и влизащия в сила Закон за държавната администрация от януари 2019г.

Освободените служители са уведомени, че при възникнала необходимост ще бъдат ангажирани на граждански договор.

Сподели: