През летния сезон Държавна опера - Русе отново ще срещне своята публика

Държавна опера – Русе ще използва безвъзмездно голямата зала и зала „Европа“ на Доходно здание

В Община Русе постъпи писмо с вх. № 48-13-16/05.08.2020 г. от директора на  Държавна опера – Русе. С писмото се иска да бъде разрешено Държавна опера – Русе да ползва безвъзмездно голямата зала на Доходно здание 4 пъти в месеца /веднъж седмично/ за времето до пълното възстановяване на сградата. Искането е породено от невъзможността Държавна опера – Русе да представя своята продукция на собствена сцена поради възникналия при ремонтни дейности пожар през месец юли и причинените от него вреди.

Съгласно чл. 59, ал. 1, т. 17а.1, т. 1.1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе за използване на голямата театрална зала за театър, опера, балет, симфонични и джаз концерти се дължи цена през летния сезон  /от 01.04. до 31.10./  –  400 лв. на ден (без ДДС) и през зимния сезон /от 01.11. до 31.03./  –  600 лв. на ден  (без ДДС). Следва да се има предвид, че с допълнение на наредбата през 2012 г. съветът е решил финансираните от общинския бюджет организации в областта на културата и образованието да не заплащат тези суми. Държавна опера – Русе получава финансиране както от държавата, така и от Община Русе.

Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата общинският съвет приема решения за определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в общината размери на местните такси. Макар и сумата определена с чл. 59, ал. 1, т. 17а.1, т. 1.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе да не представлява местна такса, а цена за услуга, посоченият законов текст дава възможност на съвета със свое решение да подпомогне Държавна опера – Русе в момент, в който тя е лишена от зала, в която да представя своята продукция. Още повече, че предлаганото решение е насочено към насърчаване на културата и опазване културното наследство на Община Русе.

Следва да се има предвид, че Голямата театрална зала се ползва и от Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, поради което е необходимо да се регламентира използването й така, че да не се препятства дейността на театъра. Кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага това да става с график, съгласуван от директорите на Драматичен театър „Сава Огнянов“, на Държавна опера – Русе и на ОП „Русе Арт“ и утвърден от кмета на Община Русе.  

Днес общинските съветници в Русе дадоха съгласие Държавна опера – Русе да използва безвъзмездно голямата зала и зала „Европа“ на Доходно здание 4 пъти в месеца /веднъж седмично/ до пълното възстановяване на сградата с административен адрес: гр. Русе, пл. „Света Троица“ № 7, по график, съгласуван от директорите на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, на Държавна опера – Русе и на ОП „Русе Арт“ и утвърден от кмета на Община Русе.

Сподели:

Още новини от деня