Държавна приемателна комисия за участъка от кръговото кръстовище при ул. „Тулча“ до МОЛ Русе

На 11.12.2020 г. беше проведена държавна приемателна комисия за строеж „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, за участъка от кръговото кръстовище при ул. „Тулча“ до МОЛ Русе.

През 2017 година Община Русе е реконструирала кръстовището на ул. „Потсдам“ с ул. „Проф. М. Арнаудов“, което не е в обхвата на проекта.

През 2018 г. е стартирало поетапното изпълнение на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе”  с реализацията на етап I – „Реконструкция на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището и с ул. „Професор Баларев“, гр. Русе“.

Община Русе определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап I: Реконструкция на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището и с ул. „Професор Баларев“, гр. Русе” фирмата Пътинженеринг АД, като предложената цена за изпълнение е 323 947.80 лева с ДДС.

През 2019 г. е продължено поетапното изпълнение чрез изпълнение на етап II и етап III (до ОТ83). Разработен е технически инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Потсдам“ от кръговото кръстовище с ул. „Тулча“ до кръстовище на пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“. С техническият проект е дадено проектно решение за реконструкция на съществуващата улица и доизграждането й от кръстовището с ул. „Иван Ведър“ до КАТ. Проектното решение предвижда поетапно изпълнение, като „Пътинженеринг“ АД е определено за изпълнението на строително-монтажни работи за реализацията на: V етап – участъка от ул. „Потсдам“ от ОТ 83 (края на етап III, втори подход към МОЛ Русе) до ОТ 146 (съществуващо кръстовище с ул. „Иван Ведър“ включително).

сн. Архив

Сподели: