асфалтиране-между-Две-могили-и-Батишница-5

Държавна приемателна комисия огледа рехабилитацията на общински път 1137 край Могилино

Приключи основният ремонт на етап 1 на обект „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път TGV 1137 OT КМ 0+000 /край Могилино/ до КМ 3+170.59“. За въвеждане в експлоатация е необходимо да се заплати такса по Тарифа № 14 на МРРБ за Държавна приемателна комисия в размер на 400 лв., като Резерва ще се намали със същата сума. В тази връзка общинските съветници в Две могили промениха разчета на разходите на Община Две могили към 30.06.2023 г. и извършиха актуализация на плана на капиталовите разходи за 2023 година.

сн. Архив

Сподели: