Държавно ловно стопанство "Дунав" - Русе представи най - тежките трофейни рога в изложба

Държавно ловно стопанство „Дунав“ – Русе представи най – тежките трофейни рога в изложба

За шеста поредна година Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” и Северноцентрално държавно предприятие ДП – гр. Габрово бяха домакини на изложбата „Преглед на паднали рога от благороден елен”, които са събрани през настоящата година. Прегледът на паднали рога носи много ценна информация за ловните стопани, по тях се съди за трофейните качества, за развитието на самия индивид и за това с каква популация от благороден елен разполагаме към момента.

Благородният елен е главен вид дивеч на територията на СЦДП – Габрово. Природните и климатични условия на Лудогорието и Дунавската равнина, създават едни от най-добрите в световен мащаб местообитания за развитие на популацията от този вид. Не случайно, едни от най–качествените трофеи от благороден елен в света са отстреляни именно на територията на предприятието.

Ежегодният преглед на падналите рога е утвърдена от десетилетия практика в други страни и важен елемент в стопанисването на благородният елен, защото по този начин се установяват състоянието и тенденциите в неговото развитие.Провеждането на изложението, вече се превърна в традиция и у нас.Тази година своите експонати на паднали рога от благороден елен представиха териториалните поделения на СЦДП – гр. Габрово – ДЛС „Воден-Ири Хисар“, ДЛС „Дунав“ – Русе, ДЛС „Росица“ – Севлиево, както и ДУ „Зли дол“, включиха се и стопанствата от СИДП – гр. Шумен – ТП ДЛС „Черни Лом“ – гр. Попово, ТП ДЛС „Паламара“ и ТП ДЛС „Тервел”, а от ЮИДП – гр. Сливен участие взе ТП ДЛС „Несебър”.

Домакините от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ представиха най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2021 г. – рога от общо 285 благородни елена, като 81 от тях бяха представени с поредици от две до пет години назад. Най-тежките рога на изложбата – чифт с тегло на двата рога 6,900 кг + 6,500 кг, бяха представени от ТП ДЛС „Дунав“ – Русе. ДЛС „Несебър“ се отличи с най-дългата поредица от седем поредни години паднали рога на един елен. Внушителна колекция представиха и ТП ДЛС „Черни лом“.

Официални гости на събитието бяха преподавателите от Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов – ръководител катедра „Ловно стопанство“ и гл. ас. д-р Градимир Груйчев, както и директора на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен – инж. Веселин Нинов. Традиционно изложбата привлича стотици посетители и гости. Тази година, поради усложнената епидемична обстановка, мероприятието се проведе в ограничен кръг, като на него присъстваха единствено служители на стопанствата, които представяха своите колекции от паднали рога.

„Събирането и прегледа на падналите през сезона рога от благороден елен е важно ловностопанско мероприятие, защото по този начин се добива ценна информация за състоянието на популацията от благороден елен и нейните трофейни качества.” – заяви директорът на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово инж. Цветелин Миланов. Той поздрави организаторите от ДЛС „Воден – Ири Хисар” за проведената изложба, която по думите му популяризира работата на служителите в държавните горски и ловни стопанства, и заяви, че Северноцентрално държавно предприятие ще продължи да подкрепя инициативата.

В рамките на събитието беше представена и фотоизложба на фотографа инж. Цветомир Цолов с фотоси от живописните кътчета в района на ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Сподели: