Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ организира специализирано речно изложение в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ организира специализирано речно изложение в Русе.

Дунавският ни град ще се превърне в притегателно място за експертите в областта на водния транспорт на 21 май. На събитието “River show” ще бъдат представени постигнатите резултати по международния проект DBS Gateway Region. Изложбата ще бъде подредена на кораба „Русчук“, понтон №10, пристанище Русе. 
Международният проект с българско участие насочва общественото внимание към проблемите на река Дунав. Водени от максимата „Заедно можем повече“, партньори от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова обединяват усилия в постигането на една обща цел: регионът река Дунав – Черно море да се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. С успешното приключване на проекта ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, които да допринесат осезаемо за развитието и модернизацията на водния транспорт.

Реализацията на проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт: създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на р. Дунав и Черно море. ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.

Сподели:

Още новини от деня