Кметът на Община Русе Пенчо Милков се срещна със специалистите по дентална медицина в Русе

Д-р Елена Дачева е кандидат за управител на „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД

През изминалата седмица се проведе и конкурс за избор на управител на „Център по дентална медицина – Русе“ ЕООД, за който има подаден един комплект документи за участие от д-р Елена Дачева. Комисия с председател Златомира Стефанова – зам.-кмет ИМС, и членове трима общински съветници и трима служители на общинската администрация провери съответствието на подадените документи, както и концепцията за развитието на Центъра по дентална медицина. На втори етап с представяне на концепцията и събеседване с кандидата е взето решение. Комисията ще изготви протокол, който ще бъде внесен на февруарската сесия на Общинския съвет за гласуване.

Сподели: