Председателят на ДАЗД Елеонора Лилова пред РусеИнфо: Обекти на тематичната проверка са структурите за работа с деца, които имат отношение към грижите и образованието им, и взаимодействието между тях

Д-р Елеонора Лилова: Има спешна необходимост от възобновяване на работата на групата „Превенция на насилието и злоупотребата над деца“ към Националния съвет за закрила на детето

Предвид зачестилите случаи на насилие от и над деца председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова изпрати искане до отговорните институции – министерства, национални комисии и организации, които участват в работната група „Превенция на насилието и злоупотребата над деца“ към Националния съвет за закрила на детето за актуализиране на състава й.

В мотивите си за възобновяване на работата на групата председателят на ДАЗД отбелязва, че е наложително да се започне работа по изготвяне на план с дейности от всички компетентни органи за превенция на насилието. „Сигурна съм, че ще намерим общите решения, за да постигнем нашата главна цел – безопасен и спокоен живот без насилие за нашите децата“, казва още д-р Лилова.

Последните събития и случващите се злоупотреби с деца, включително и в интернет, ясно показват нуждата от създаване на нова програма, която да предлага решения на актуалното състояние, както и да координира усилията и комуникацията между държавните органи, регионалната и местна власт, представителите на професионалистите, работещи с деца и гражданското общество във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми. „Очевидна е необходимостта от разработване на нов стратегически документ, който да почива да данни и анализ на настоящата ситуация, отчитайки и новите предизвикателства породени от COVID-19 кризата“, обясни председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Сподели: