Д-р Л. Ташкова: Поздравявам недоносените деца – нашите малки герои по случай Световния ден на недоносените деца!

/снимка – УМБАЛ Канев – Русе/

През последните години Неонатологията, чийто обект са новородените деца е една от бързо развиващите се медицински специалности поради въвеждането на нови диагностично-терапевтични методи.

Отделение Неонатология на УМБАЛ Канев АД е с повече от 50-годишна история на непрекъснато технологично обновяване и квалификация на медицински специалисти. Отделението се утвърждава като междуобластен център и приема рискови новородени деца от градовете Раздград, Тутракан, Бяла, Кубрат, Исперих, Силистра.

Отделението разполага с медицинска апарататура и оборудване на структура по неонатология III ниво на компетентност. В него работят 7 лекари, като 4-ма от тях са с втора специалност Неонатология, 2-ма специализанти и 28 медицински сестри. Екипът осигурява 24-часово наблюдение, грижи, профилактика на здрави новородени деца и кардио-пулмонална реанимация, интензивно лечение, изкуствена вентилация, сърфактант терапия и други медицински услуги на рискови новородени деца.

В структура Родилно към Акушеро-гинекологичен комплекс към УМБАЛ Канев АД всяка година около 150 деца се раждат преждевременно, под 37 гестационна седмица и с тегло под 2500 гр. От други болници се превеждат още близо 16 недоносени деца. За 2017 година са родени 153 недоносени деца, 15 от които са с много нискo тегло – под 1500 гр. и 13 деца с изключително ниско тегло – под 1000 гр. Детето с най- ниско тегло е било 490 гр. За деветмесечието на 2018 година са се родили 106 недоносени деца, от които 14 с много ниско тегло и 8 с изключително ниско тегло. Бебето с най- ниско тегло е било 730 гр.

Недоносените деца са със сериозна опасност от увреждания и смърт още в първите минути след раждането си. Качествените и своевременни медицински грижи и квалифицирани специалисти в неонатологичните отделения могат да ги спасят.
От 2011 година на 17 ноември се отбелязва Световния ден на недоносените деца. Обществото трябва да знае за тези най- мънички деца, за техните нужди, за всички трудности, които преживяват, за усилията, които се полагат за тяхното оцеляване и израстване като здрави деца.

От името на екипа на отделение Неонатология в Университетска болница Канев поздравявам недоносените деца – нашите малки герои по случай Световния ден на недоносените деца! Благодаря на тях и техните родители за доверието, за търпението и сътрудничеството! Благодаря на всички, които ни подкрепят!

Д-р Лиляна Ташкова
Началник на отделение Неонатология
УМБАЛ „Канев“ АД

Сподели: