Д-р Силвен Иванова: Истинското богатство е здравето и доброто, което даряваме

Д-р Силвен Иванова: Истинското богатство е здравето и доброто, което даряваме

От януари 2023 г.  д-р Силвен Иванова е част от структурата на Отделение Лъчелечение към КОЦ – Русе като лекар специализант. Тя е изключително отговорна, начетена и много позитивна личност. Д-р Иванова казва, че е вдъхновяващо да вижда как пациентите оздравяват. Тя споделя, че и след 10 години се вижда като лекар, който се вълнува да работи и помага на хората, също толкова, колкото и сега, 1 година след завършване на своето образование.  

Образование и обучение:

През 2016 г. завършва Факултет по литература към Букурещкия университет с удостоверение за владеене на румънски език.

През 2022 г. успешно се дипломира със специалност “Медицина“ от Университет по медицина и фармация „Карол Давила“.

От 2023г. е лекар специализант по Лъчелечение в КОЦ-Русе.

  • Как се насочихте към нелеката професия на лекаря?

Моят избор да стана лекар произтича от желанието ми да бъда част от позитивната промяна в живота на хората. Виждайки от дете ангажимента на майка ми в областта на здравеопазването, с всяка изминала година разбирах колко силно въздействие може да има един човек, не само върху здравето, но и върху щастието на другите около него. Мисълта за влияние върху човешкото благосъстояние и допринасяне към това да съм част от едно по-добро обществото ме вдъхнови.

  • Защо избрахте да специализирате лъчелечение?

Избрах лъчелечение, основавайки се на научния напредък в областта на онкологията да се справи така ефективно с болестта. Възможността да работя в пресечната точка на непрестанно развиващи се технологии и грижата за пациентите, приспособявайки лечението към индивидуалните нужди, ме вдъхнови да избера тази специалност. Ролята, която прецизната лъчева терапия играе в  живота на пациентите, резонира дълбоко с желанието ми да бъда опора на хората във времената на това предизвикателство.

  • Какво най-много ви харесва и какво ви носи най-сериозен стрес в работата?

За мен, стресът често е свързан с воденето на трудните и открити разговори с пациентите и техните семейства и невъзможността да обещая излекуването на болестта.

В съчетание с това, високото ниво на отговорност и необходимостта от бързи решения в критични ситуации понякога също води до физически и емоционален стрес.

Това, което най-много ми харесва е процесът на сътрудничество – непознати, които имат една обща цел. Изграждаш доверие, предоставяш подкрепа и виждаш възстановяването, което е изключително вдъхновяващо. Този връзков аспект в медицинската практика носи със себе си невероятно чувство на смисъл и взаимност.

  • Как се виждате след 10 години?

 След 10 години се виждам като лекар, който се вълнува да работи и помага на хората, също толкова, колкото и сега, 1 година след завършване на образованието ми. Надявам се да бъда лекар, който е развил по-широк спектър от умения и компетенции и съдейства за създаване на едно по-светло бъдеще за медицинската общност. 

  • Какво знаят и Какво не пациентите за лъчелечението?

Повечето пациенти знаят, че това е безболезнена терапия и разбират, че лъчелечението се прилага с цел унищожаване на злокачествени клетки. Това, което често не знаят, е че лъчелечението изисква сътрудничеството на различни специалисти- лекари, медицински физици, лаборанти, медицински сестри. Мнозина не са напълно запознати с индивидуализираното планиране на терапията, което включва съчетаване на медицински образи и технологии за персонализиране на лечението- вземат се предвид множество фактори, като размер на тумора, местоположение и околните здрави тъкани.

  • Какви са вашите съвети (препоръки) към хората?

Апелирам, грижите се за своето здраве днес, за да напишете по-дългата и по-здравословна си история утре. Редовните прегледи са пътят към бъдеще без грижи! Бъдете добри, бъдете здрави! Защото истинското богатство е здравето и доброто, което даряваме на света!

Сподели: