Евродепутатът Андрей Новаков посети Русенския университет

Евродепутатът Андрей Новаков посети Русенския университет


Днес г-н Андрей Новаков, евродепутат, г-н Ивайло Маринов, предствител на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Р България в Румъния, посетиха Русенския университет. Те бяха посрещната от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проектен екип от катедра „Телекомуникации”, които напрваиха демонстрация на високотехнологично оборудване, закупено по проекти, финансирани от ЕС.

В рамките на посещението беше представена проектираната и създадената в Русенския университет двустепенна система за ранно откриване на пожари, която използва изкуствен интелект, невронни мрежи и компютърно зрение, в комбинация с безпилотни летателни апарати с фиксирано и ротационно крило. Разработката предстои да получи патент и е направена в рамките на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA), код 2263, който е съфинансиран от Европейския Съюз и националните фондове на държавите участващи в програмата за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020. Партньори в проекта, който приключи на 1-ви Юли 2020, бяха 9 институции от Гърция, България и Кипър, като консорциумът се ръководи от Университета в Патра (Гърция), а от българска страна участват Русенският университет и Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“. Гостите разгледаха единствения за територията на България безпилотен летателен апарат ALTi Transition F. Самолетът е с 3 метра размах на крилата и излита вертикално, като полетното му време е до 12 часа. Снабден е с NextVision Nighthawk 2 камера, която е една от най-добрите на пазара и е с тегло само 250 грама. Камерата разполага с оптичен сензор с х40 приближение, термален сензор, както и с лазерен далекомер. Пред г-н Новаков бяха представени и другите два безпилотни летателни апарата, които се използват в рамките на системата за ранно откриване на пожари – DJI Matrice M210RTK и Yuneek Typhoon H Plus.

Визитата продължи с представяне на дейностите по проект „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В Е-ОБЩЕСТВОТО (УНИТе)“ финансиран от Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Пред г-н Новаков бяха демонстрирани безпилотните летателни апарати DJI Mavic 2 Pro и DJI Mavic 2 Enterprise, с които Русенският университет се включи в контрола за спазване на мерките във връзка с извънредното положение.

Г-н Новаков беше запознат и с изпълнението на дейностите по Национална Научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“, в рамките на която преподаватели от Русенски университет проведоха серия от практически обучения по блоково програмиране на дронове и наземни роботизирани платформи, както и по теми от облата на 3D технологиите. Представена беше и инициатива на Русенски университет по изработване и безвъзмездно предоставяне на предпази шлемове за медицинските работници. Шлемове бяха получени от 35 болници от цяла България, както и от множество медицински центрове, дентални клиники, оптики, клинични лаборатории, общопрактикуващи лекари, както и от граждани в неотложна нужда от медицинска помощ.

Последната част от работното посещение включваше демонстрация на реализираните дигитални модели на артефакти и крепости, които бяха реализирани в рамките на Проект ROBG-9 ARCHIVE, както и текущите дейности по проект ROBG-499 LIVE, които са насочени към дигитализацията на културното и историческо наследство от трансграничния регион между Румъния и България. Двата проекта са финансирани по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria, която е финансирана от Европейските фондове за регионално развитие на ЕС и от правителствата на Румъния и България.

Сподели:

Още новини от деня