Евродепутатът Андрей Новаков ще участва във форума: „HeInnovate: Supporting Institutional Change in Higher Education”

Андрей Новаков, член на Европейския парламент от ПП ГЕРБ/ЕНП, ще участва като панелист във форума: „HeInnovate: Supporting Institutional Change in Higher Education”. Той ще се състои на 15 юни, петък, в 11:15 ч в Канев център и е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието се организира от Европейската комисия в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Министерството на образованието и науката.

В рамките на панела на високо равнище ще бъдат представени различни методи и инструменти, използвани от висшите учебни заведения в отговор на предизвикателствата, свързани с дигиталната трансформация. Ще се обмени опит и ще бъдат обсъдени добри практики в сферата на висшето образование, както от държави-членки на ЕС, така и от цял свят. В хода на дискусиите ще бъде поставен акцент и върху ползите, които дигитализацията носи за иновациите и предприемачеството.

В качеството си на създател на първата българска програма на ЕС за обмен на млади предприемачи, „A.L.E.C.O.” (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities), Андрей Новаков ще изложи вижданията си за начина, по който могат да се култивират предприемачески дух и нагласи у младите хора. Той ще изкаже становището си и по въпроса как дигиталната трансформация може да подпомогне обучението по предприемачество във висшето образование.

В рамките на форума Андрей Новаков ще връчи на Ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев”, чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, и поздравителен адрес от името на своя колега Емил Радев, евродепутат от ПП ГЕРБ/ЕНП.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"