Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Европейската нощ на учените 2021 в Русенския университет ще се състои на 24 и 25 септември под мотото „Науката и иновациите са ключ към бъдещето, което искаме“

Европейската нощ на учените 2021 в Русенския университет ще се състои на 24 и 25 септември под мотото „Науката и иновациите са ключ към бъдещето, което искаме“.

Русенският университет организира Европейска нощ на учените още от нейното първо издание през 2006 г. През последните няколко години е част от консорциума от университети и изследователски институти по проекта К-ТРИО (Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities: K*(T+R+I)=O), координиран от Софийския университет. Проектът се финансира от Програма Хоризонт 2020 и е насочен към иницииране и провеждане на Европейската нощ на учените в 6 български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Основна цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост относно значимостта на научните изследвания и дейността на учените.

Едно от водещите послания на Нощта на учените през 2021 г. е „Науката и иновациите са в основата на Зелена и Дигитална Европа“. Това е обединяващата нишка на всички събития в програмата на Русенския университет, изпълнена със съдържателни инициативи, призвани да провокират научното любопитство и интереса към научни занимания на различни целеви групи – ученици от основните и средните училища, студенти, докторанти и млади учени, утвърдени изследователи, представители на широката общественост.

ПРОГРАМА

НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 24 септември 2021 г. 
10,00Откриване на Европейската нощ на учените.   Обявяване на резултатите от състезанието на тема: “Зелените иновации променят живота“.   Откриване на изложба: „Зелените идеи в науката и ежедневния живот“.    Централно фоайе на Ректората
11,00 – 12,00Дискусионен клуб на тема: „Европейската Зелена сделка и българският принос“ с участието на проф. Дария Владикова и д-р Мария Цанкова.Зала 2.203 и онлайн на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
12,00 – 14,00    Учен за един ден – отворени врати на лабораториите на Русенския университет.Лаборатории на Русенския университет
14,00 – 16,00Дебат на тема „Зелени иновации“ с участието на ученици от Математическата и Английската гимназия в Русе .Зала 2 на Канев център или онлайн на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
16,00 – 18,00Научно-приложен семинар за докторанти и млади учени на тема „Една Зелена Европа“Зала 1 на Канев център или онлайн на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
18,00 – 20,00Учени на сцената – изява на талантливи учени от Русенския университетЗала 2.101 или онлайн на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
 25 септември 2021 г. 
11,00 – 12,00Алея на Нощта на учените – засаждане на дръвчета и детско шоу в парка на Русенския университет и на територията на неговите филиали в Разград, Силистра, Видин и Тараклия, Молдова (бъдещ филиал).Парк на Русенския университет и зелени площи във филиалите на университета
12,00 – 13,00Силата на науката за една по-зелена среда – демонстрации на професионални клубове от Русенския университетПлощад „Свобода“ или онлайн на адрес: https://meet.uni-ruse.bg/b/tva-f2a-2ny
Сподели: