Европейският ден за борба с трафика на хора бе отбелязан днес от клуб "Домино" в АЕГ "Гео Милев"

Европейският ден за борба с трафика на хора бе отбелязан днес от клуб „Домино“ в АЕГ „Гео Милев“

Кампанията за отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора започна с представяне в часовете на класа в АЕГ „Гео Милев“. Ученици от Х клас – доброволци към младежки клуб ДОМИНО към Сдружение „Център Динамика“, представиха пред съучениците си своя поглед върху проблема. С това предизвикаха дискусия като насочиха вниманието им към механизмите за въвличане в трафик и стъпките за намаляване на риска при пътуване, търсене на работа и възможности за образование в чужбина. Доброволците ще продължат интерактивните занятия и в СУЕЕ ”Св. Константин-Кирил Философ”.

18 октомври е денят, в който европейската общност обръща внимание на глобалния проблем „Трафик на хора“. Статистиката сочи, че в България през последните години проблемът се увеличава. За седем години сексуалната и трудова експлоатация на български граждани е увеличена три пъти. Над 330 жертви на трафик на хора са идентифицирани у нас за първите шест месеца на годината.

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Представлява набиране, транспортиране, укриване на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените и момичетата.

Сподели: