Европейският ден на езиците бе отбелязан в СУЕЕ

На 26 септември 2022 г. учениците от прогимназиален и гимназиален етап, изучаващи френски език отбелязаха Европейския ден на езиците.

По този повод в часовете по френски език, те разиграха кратък диалог за начално запознанство на различни езици-френски, английски, румънски, унгарски, хърватски, сръбски, македонски, шведски.

С помощта на електронен преводач, учениците видяха как изглежда писмено на съответния език този диалог, слушаха го как звучи и го възпроизвеждаха устно. Тази дейност, освен че бе интересна и забавна за тях, им показа приликите и разликите, които съществуват между някои езици.

Учениците от 10 В клас отправиха съвместен поздрав на френски и руски език по повод Европейския ден на езиците.

Сподели: