ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД

ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми и предоставяне на услуги по счетоводство и администриране на персонал.

НАШИ КЛИЕНТИ са, както бизнес, така и публични субекти. Това са представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители и техни обединения, инвеститори в селски райони, малки общини, Местни инициативни групи, представители на НПО сектор, образователни институции и др.

ЦЕЛТА на нашата компания е да подпомага с консултантски услуги на местно ниво правните субекти при кандидатстването и изпълнението на проекти за развитие на техните дейности финансирани от донорски програми.

Къде да ни откриете?

гр. Русе, ПК 7000

пл. Свобода 7, Търговски център “Дунав”, офис 15

Тел. 082/82 67 57, моб. 0886 25 37 25

e-mail: zornitsa.bogdanova@evroproconsult.com и office@evroproconsult.com

web: www.evroproconsult.com

Сподели: