„Евро Строител 1“ ЕООД изпълнява новите плочи на ІV-ти глух коловоз в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запа

На ІV-ти глух коловоз в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад се извършва обработка на товари кораб-вагон, вагон-кораб. В процеса на работа се налага да се извършва маневра с вагоните с оглед правилното им позициониране спрямо плавателния съд. Преместването на вагоните се извършва с наличната мобилна механизация, като същата се придвижва върху коловоза.
За предотвратяване повреждане на ходовите части и гумите на мобилната механизация при движението ѝ върху скрепителния жп материал и за извършване на безопасна маневра с подвижния железопътен състав при лоши атмосферни условия (дъжд и сняг) е необходимо междурелсието на коловоза и площта между коловоза и тиловата кранова релса в протежение на 175 м да се покрие със стоманобетонови плочи тип „прелезен”.

Близо 83 хл. лева предложи дружеството, с което ДП „Пристанищна инфраструктура“ подписа договор за изпълнение – „Евро строител 1“ ЕООД.

Сподели: