Община Иваново

Едва 114 деца посещават ДГ „Ален мак“ и филиалите и в община Иваново

Едва 114 деца посещават ДГ „Ален мак“ и филиалите и в община Иваново. 28 деца са от ромски, а 33 – от турски произход. Данните са към началото на учебната 2021/2022 година. Тя има основна сграда в Иваново и филиали в Щръклево, Красен, Сваленик, Пиргово и Тръстеник. Децата са разпределени в 7 групи. В основната сграда в Иваново има 16 деца, филиал „Слънчо“ в Щръклево – 46 деца в две групи, филиал „Слънце“ – Пиргово – 1 група със 17 деца, „Кокиче“ – Тръстеник – 17 деца, филиал „Детска китка“ – Сваленик – 10 деца, филиал „Българче“ – Красен – 1 група от 8 деца.

Учебната 2020 – 2021 година е започнала с 137 деца в детската градина, като постепенно те са нарастнали до 140. 44 от тях са от ромски произход, а 36 – от турски.

Въпреки тенденцията към намаляване на раждаемостта в последните години в детската градина е осигурена много добра посещаемост дори и през зимните месеци благодарение на подобрените условия и обновената материална база. Постигнат стопроцентов обхват на 5 – 6 годишните деца, подлежащи на задължително обучение. Висок е и процентът на обхванати 2 – 4 годишни деца, като за целта в началото на всяка учебна година педагозите търсят информация от служба ГРАО за родените и живущи на територията на община Иваново от съответните населени места.

Според Община Иваново посещаемостта е висока, за което голяма роля имат педагозите. В началото на всяко учебна година те посещават домовете на децата и беседват с родителите.

За децата се грижат 33 души, като 15 са педагози. 4 медицински специалисти осъществяват медицинското обслужване. Учебните помагала за децата от подготвителна група са безплатни.

Сподели: