Единадесетокласници от АЕГ „Гео Милев“ се запознаха с професията „съдия“

Единадесетокласници от АЕГ „Гео Милев“ се запознаха с професията „съдия“

На 18 януари учениците от  XI Б клас от АЕГ „Гео Милев“  се запознаха със съдия Велизар Бойчев от Районен съд – Русе. Магистратът представи тема за Конституцията на Република България, акцентира и разясни на гимназистите последните промени в основния закон.

Лекцията премина в обсъждане на съдебната система в страната, нейната структура и родовата подсъдност между районните и окръжните съдилища като първа инстанция, както и компетентните  органи при обжалване на първоинстанционния акт. Внимание бе обърнато и на разликата между граждански, наказателни и административни дела.

Като магистрат с дългогодишен опит, господин Бойчев наблегна на наказателното производство, като разясни ролята на следствието, прокуратурата и съда.  Учениците се запознаха с професията на „съдията“ и неговите функции.

Предстоят и други инициативи, с които Районен съд – Русе ще подпомогне формирането на правна грамотност и култура в подрастващите.

Сподели: