Единна теория за хармоничния свят

Единна теория за хармоничния свят

Членовете на клуб „Школа за живот“, приятели, колеги и познати на Никола Станев се събраха в Галерия Библиотека на представянето на труда му „Единна теория за хармоничния свят“. Книгата е резултат от дългогодишните търсения и размисли на автора по пътя на истината. Тя поставя въпроса за произхода на Вселената и въпроса за постигане на единна теория за всичко.

Никола Станев предлага непротиворечива система от седем постулата с идея да създаде мироглед, чрез който се виждат и разбират проблемите и се сочи пътя за тяхното преодоляване.

Стремежът на автора е бил да напише теория, която да удовлетвори желанието на хората, които искат да разберат логиката на света. Личното мнение на Никола Станев е, че теория на всичко е една компилация, която винаги я е имало. Другото съществено е, че теориите се развиват и актуализират, т.е. еволюират. Единната теория на хармоничния свят не прави изключение от други подобни теории.

Дългогодишните научни търсения на Никола Станев предизвикаха много въпроси, мнения и позиции на присъстващите – доказателство за големия обществен интерес към подобна проблематика.

Сподели:

Още новини от деня