Една от новите линейки в ЦСМП - Русе

Една от новите линейки в ЦСМП – Русе

Една от новите линейки в ЦСМП - Русе

През февруари т.г. бе обявено, че по проект„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ на програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 се очакват да бъдат доставени общо 12 нови реанимобила за област Русе, от които 4 за спешната помощ в Русе, две за Бяла и по една за Сливо поле, Две могили и Ветово. В рамките на големия проект по ОП „Региони в растеж“ се обновяват и модернизират 237 обекта, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения. Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет 163 897 815, 62 лв., от които: 163 502 132, 68 лв. – от Европейския фонд за регионално развитие и 395 682, 94 лв. – национално съфинансиране.

Сподели: