Ветово-община-2

Едрата строителна дървесина от твърди широколистни ще се продава на населението от община Ветово като технологична дървесина

Едрата строителна дървесина от твърди широколистни /цер, дъб, габър, мъждрян и др. широколистни“ ще се продава на населението от община Ветово като технологична дървесина. Това решиха по време на редовното си заседание общинските съветници от Ветово след предложение от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД инж. Пламен Славчев. Това се налага във връзка със задоволяване на населението на общината с дърва за огрев съгласно изискванията на чл. 14в, точка 4 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 година за контрол и опазване на горските територии, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и с оглед на пазарната конюнктура.

„Обяснявам. Да може да се отчита като едрата строителна дървесина. Продава се като технологична, а се отчита като едрата строителна дървесина“, каза г-н Славчев.

Сподели: