Екипи от СТПД „Академик" и преподаватели от Русенския университет обновиха планинската маркировка в част от Национален парк Централен Балкан

Екипи от СТПД „Академик“ и преподаватели от Русенския университет обновиха планинската маркировка в част от Национален парк Централен Балкан

Във връзка с предстоящия зимен сезон екипи от деятели на СТПД „Академик“ и преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“ предприеха няколко обстойни преходи на маршрута: х. Вежен – Каменната порта (стълб № 249) – вр. Юмрука – х. Ехо – връх Ушите – х. Козя стена– вр. Кучето. Целта им бе да проверят маркировката и да отстранят повредите и нередностите на стълбовата маркировка по една от най-важните отсечки от главното старопланинско било в частта му на територията на Национален парк Централен Балкан.

Поставени са 6 нови предупредителни знаци ЛАВИНА и 11 нови указателни стрелки (ЛЕТЕН ПЪТ, ЗИМЕН ПЪТ, х. Ехо, Клисура /летен път/, пам. Никола Караджов, х. Вежен, х. Планински извори, х. Козя стена). Знаците ЛАВИНА са предоставени от Дирекция Национален парк Централен Балкан (Д’НПЦБ), а указателните стрелки от Българския туристически съюз.

Специално внимание е отделено на кръстовището при стълб № 305, до който достига новоизграденото трасе на стълбова маркировка по лятната пътека от паметника на Никола Караджов. Туристите са установили, че има счупена указателна стрелка, а друга е била огъната на 90°, насочвайки погрешно туристите по лавиноопасната при снежни условия лятна пътека. По тази причина, освен указателни стрелки, е поставена и нова указателна стрелка ЛЕТЕН ПЪТ на първия стълб от новоизградената стълбова маркировка към паметника.

Укрепен с допълнителни метални пилоти, осигурени от Д’НПЦБ е парапетът, поставен между Маркова ливада и х. Козя стена, както и информационното табло за резерват Царичина на седловината Горни Ветрови преслап. Изцяло обновено е маршрутно-информационното табло по пътеката между хижа Ехо и параклиса Света Троица. Укрепено е силно повреденото от животни маршрутно-информационно табло, намиращо се непосредствено след хижа Козя стена при кръстовището < с. Христо Даново, с. Розино // хижа Ехо >.

Междувременно се наложи алпинисти на „Академик“ да приковават по алпийски способ компрометирана част от дървената обшивка на хижа Козя стена.

Подменени и/или укрепени са 18 азимутни табелки, извършен е пълен технически преглед на общо 128 маркировъчни стълба, като освен снимка и запис на GPS –координатите им, в специална таблица е описано моментното им състояние и необходимостта от ремонт и доокомлектовка през 2019 г.

При последната акция на дружество „Академик“ е установено, че въжето на обезопасителния парапет по северния ръб на връх Юмрука е изпаднало и създава опасност от инциденти. Само три дни след подаването са сигнала, служители на Национален парк Централен Балкан са укрепили парапета, за което дружеството и хижарите на Ехо искрено им благодарят.

С признателност и благодарност хижарите споменават и BOHO тм (Българска организация на хижите с обсервация). Екипът на организацията направи изключително бързо и успешно дарителската кампания и вече са осигурени 4 нови акумулатора за соларната система и уебкамерата на хижа Ехо.

Ръководството на СТПД „Академик“ благодари и на своите членове от клуб „Хижно дело и маркировка“, а на планинарите – почитатели на зимния балкан пожелава приятни и безаварийни преходи.

Сподели: