Изнасяме повече конзоли и устройства за видеоигри за Румъния, отчита Българо-румънската търговско-промишлена палата 

Екипът на Българо-румънската търговско-промишлена палата, в партньорство с Община Русе, разработи анкета, насочена към представителите на бизнеса

Екипът на Българо-румънската търговско-промишлена палата, в партньорство с Община Русе, разработи анкета, насочена към представителите на бизнеса. Проучването е с цел подобряване на механизмите за сътрудничество между компаниите и местната власт – общинската администрация и Общинския съвет.

 „Търсим онези пресечни точки, които ще ни позволят да откроим най-силните черти на региона, но искаме да видим и „слабите“ места, които могат да бъдат подсилени, за да развием потенциала, който Русе носи“, казват партньорите от БРТПП.

Проучването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани единствено за изготвянето на доклад с препоръки за подобряване на взаимодействието между администрацията и бизнеса.

Анкетата е част от съвместния проект на БРТПП и Общината „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната му идея е да се насърчи по-доброто взаимодействие между местната власт и бизнеса в сферата на местното икономическо развитие, насърчаването на инвестиционната активност и привличането на инвеститори в региона. 

Дейностите включват разработването на обхватен анализ на съществуващия потенциал на община Русе и да се оценят наличните ресурси от гледна точна на възможността за привличане на инвестиции. Ще има анкетно проучване сред различни категории компании на местно, национално и международно ниво за инвестиционните им нагласи, ще се изследват добри практики и модели, които могат да бъдат успешно приложени.

Анкетата е достъпна тук – https://forms.gle/ojLtFqDYmuETmuA5A.

Сподели: