Екипът на Комплексния онкологичен център в Русе взе участие в симпозиум Лъчетерапевти "Възможности и предизвикателства в лечението на злокачествени кожни тумори"

Екипът на Комплексния онкологичен център в Русе взе участие в симпозиум Лъчетерапевти „Възможности и предизвикателства в лечението на злокачествени кожни тумори“

Екипът на Комплексния онкологичен център в Русе взе участие в симпозиум Лъчетерапевти „Възможности и предизвикателства в лечението на злокачествени кожни тумори“. В срещата участва д-р Биляна Корабова / лекар, специалист лъчетерапевт към КОЦ-Русе/, която представи пред колегите си два клинични случая от своята практика. По време на форума бяха дискутирани и иновативни методи за комбинирана имуно и таргетна терапия на кожни меланоми. Беше споделен богат клиничен опит за лечение с радиохирургия на мозъчни и чернодробни метастази. Представена бе нова системна терапия за лечение на авансирал кожен карцином с метастази. Обсъдено и решено бе прилагането на сентинелна биопсия при кожни меланоми във всички онкологични центрове в страната.

Екипът на Комплексния онкологичен център в Русе взе участие в симпозиум Лъчетерапевти "Възможности и предизвикателства в лечението на злокачествени кожни тумори"
Сподели: