коц русе

Екипът на отделението по онкологична хирургия към Комплексен онкологичен център Русе участва в 15-я Конгрес по колоректална хирургия

Екипът на отделението по онкологична хирургия към Комплексен онкологичен център–Русе участва в 15-я Конгрес по колоректална хирургия. Срещата се проведе в от 5 до 7 октомври във Варна. Форумът бе с международен характер, организиран от Българското хирургично дружество. По време на събитието хирурзите от русенския онкодиспансер научиха повече за различните аспекти на дебелочревната хирургия.

Междувременно участваха и с презентация на тема синхронни тумори в стомашно чревния тракт, която бе част от материалите на конгреса. Акцент в темата за дебелочревната хиругия бе лапароскопското третиране на онкологичните заболявания на долния гастроинтестинален тракт. Това представлява особен интерес за българските хирурзи, занимаващи се с оперативното третиране на това заболяване. Според медиците, в световен мащаб, това лечение започва да се оформя като златен стандарт. Екипът на Онкохирурия към КОЦ-Русе вече е направил своите първи стъпки с лапароскопското лечение на 12 успешни случая. Медиците са убедени, че предстоящите квалификационни обучения в страната и чужбина ще доведат до още по-успешно справяне с тези тежки, но лечими диагнози. Това съобщи днес д-р Камен Кожухаров – управител на КОЦ-Русе.

Сподели: