Екипът на Превантивно-информационния център работи с 24 училища в Русе за превенция на наркотиците. Връстници ще се обучават взаимно за предпазване от рисково поведение

Екипът на Превантивно-информационния център работи с 24 училища в Русе за превенция на наркотиците. Връстници ще се обучават взаимно за предпазване от рисково поведение

Новият екип на Превантивно-информационния център, действащ от април, е провел до момента срещи с 33-ма педагогически специалисти от 24 училища в Русе. Целта е представителите на различните учебни заведения да се запознаят с двете Национални програми за превенция употребата на наркотични вещества и с Националната стратегия за прилагане на програмите.

На 2 октомври се проведе и обучението на 14 доброволци от русенски училища във връзка със стартиращата програма „Връстници обучават връстници“ в четири средни училища в Русе.

Предстои експертите от Превантивно-информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества в Русе да вземат участие в Национална работна среща с екипите на ПИЦ от цялата страна, която ще се проведе онлайн. Ще бъдат дискутирани основните трудности и актуални въпроси, които възникват в резултат от едногодишната работа по двете Национални програми по превенция.

Сподели: