Екипът на проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ проведе информационни срещи с родители от детски ясли на територията на град Русе

Екипът на проект „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ проведе информационни срещи с родители от детски ясли на територията на град Русе. Теменужка Тодорова, ръководител на услугите в проекта, представи специалистите и възможностите, които могат да бъдат използвани от семействата при необходимост. На родителите бе обяснено, че всички консултации, които се предоставят за децата са напълно безплатни. На всички бяха предоставени документи, чрез които те да заявят участие в проекта, бяха разпространени и информационни материали с контакти на специалистите.

Изпълнението на проекта ще надгради досегашните услуги за ранно детско развитие с патронажна грижа за бременни и деца до 3 години и програми за превенция в най-уязвимите общности, чрез програми за превенция на ранни бракове и раждания, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди, които вървят неразделно с всички мерки, насочени към деца, които имат затруднения в развитието си и ще допринесе за устойчивото развитие на дейности, с които са постигнати конкретни резултати за формиране на родителски умения в общност на уязвими социални групи, подобряване на здравния статус и семейната среда за деца в риск, подготовка за равен старт в училище и превенция на социалното изключване.

По настоящия проект ще се предоставя комплексна грижа за деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, техните семейства и бъдещи родители, чрез педагогическа и психологическа подкрепа, здравни грижи и профилактика, семейно консултиране и ранна интервенция на уврежданията.

Сподели: