Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0. от Русенски университет “Ангел Кънчев” участва в съвместни практически обучения на студенти в областта на Индустриалната автоматизация в Университет Саванакет, Лаос

Екипът на проект ASEAN FACTORI 4.0. от Русенски университет “Ангел Кънчев” участва в съвместни практически обучения на студенти в областта на Индустриалната автоматизация в Университет Саванакет, Лаос

В рамките на изпълнение на дейностите по проект Across South East Asian Nations: From Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0. преподаватели от Университет Саванакет с менторството на преподаватели от Русенски университет извършват практическо обучение на своите студенти в периода 17-21 май. От страна на РУ ментори са проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева от катедра Автоматика и мехатроника. За осигуряване на качество на обучението по време на посещението си преподавателите от РУ участват в подготовката на електронни учебници заедно с колегите си от Лаос. Учебниците ще бъдат преведени на лаоски език. Преподавателите от Университет Саванакет, след извършени промени в учебните планове с цел въвеждане на обучение в областта на индустриалната автоматизация, вече обучават своите студенти по новосъздадените учебни програми като пилотни проекти. По пътя на постигане на тази цел, азиатските преподаватели преминаха двустепенно обучение в Русенски университет и във вече създадения в техния университет обучителен център с активното участие на екипа на РУ. След приключване на обученията по съответните дисциплини студентите ще участват в проучване с цел анализ на резултатите от ново въведените пилотни програми. Подобни анализи ще бъдат направени и за краткосрочните обучения на преподавателите от Университет Саванакет и представителите на фирми за което отговаря екипът на РУ, в който участват още доц. Нина Бенчева-ръководител на проекта, проф. Георги Христов и доц. Пламен Захариев от катедра Телекомуникации. Работата по проекта продължава до 14 януари 2024 година.

Сподели: