Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие днес в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие днес в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие днес (25.03.2024 г.) в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности. Тя се проведе във Велико Търново под егидата на НАОА и бе открита от председателя на Агенцията проф. д-р Елиза Стефанова. Представители на академичната общност от всички университети, обучаващи студенти по специалности в професионалното направление осъществиха заедно с практици от Министерството на труда и социалната политика, МОН, експерти на комисията по образование на НС и членове на Акредитационния съвет обсъдиха актуални проблеми на акредитацията и професионална реализация на специалностите от различните образователно квалификационни степени в социалните дейности. Участниците подчертаха значимостта на обучението по социални дейности предвид факта, че във века на глобална дигитална трансформация социалната работа остава от малкото професии, в който не може човек да бъде изместен от изкуствения интелект или роботи. Тава поставя сериозни предизвикателства пред обучаващите бъдещи специалисти.

Освен подготовката за предстоящата акредитация на специалностите от професионалното направление. Следобедната сесия на кръглата маса протече в дискусия по предложения и промени за повишаване на качеството на професионалното направление. Предложенията на участниците във форума ще бъдат обект на последващо обсъждане и инициатива в комисиите по образование и социална политика.

Сподели: