блок явор булевард липник

Екип на РД ПБЗН – Русе реагира на сигнал за запалване във вход на блок Явор сега

Екип на РД ПБЗН – Русе реагира на сигнал за запалване във вход на блок Явор, намиращ се на бул. Липник сега.

Сподели: