Екип от Русенския университет работи по проект за повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие

Екип от Русенския университет работи по проект за повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие

Време за прочитане: 2 мин.

Екип от Русенски университет, с ръководител проф. Николай Михайлов, DHC, работи по проект на тема: „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие“ (BENEFIT). Проектът се финансира в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност КА2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (2014-2020).

Проектът стартира на 15 ануари 2020г. бюджетът му е 790 845, а продължителността – 36 месеца. Изпълнява се от 10 партньори от 5 страни: Палестина, Словакия, Чехия, Гърция и България – Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участниците в проекта от Русенски университет са: проф. Николай Михайлов (ръководител), доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Борис Евстатиев, доц. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. д-р Сехер Кадирова и гл. ас. д-р Цветелин Георгиев.

Основните задачи, решавани чрез проекта, са:          Включване на палестинските висши училища в изследвания, свързани с прецизното земеделие; Повишаване интереса на палестинските изследователи и преподаватели към използването на информационни и комуникационни технологии в селското стопанство; Актуализиране на учебни програми и планове, предназначени за обучение на селскостопански специалисти; Повишаване квалификацията на палестинските земеделци чрез получаване на нови знания и умения в областта на прецизното земеделие.

През първата година от изпълнението на проекта е предвидено да се проведат организационни срещи, да се разработят дидактически материали в областта на прецизното земеделие, да се проведат обучителни семинари и да се анализират получените резултати.

В периода 3 ÷ 4 март 2020 г. се проведе началната работна среща по проекта. Поради усложнената епидемична обстановка, тя се реализира онлайн. От българска страна участваха проф. Николай Михайлов, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Борис Евстатиев, и гл. ас. д-р Сехер Кадирова. По време на срещата се обсъдиха основните задачи в проекта. Като водещ партньор по Работен пакет 1, екипът от Русенски университет представи концепцията за разработваните дидактични материали и сподели опита си при реализация на Болонския процес.

Екипът от Словакия, като водещ за Работен пакет 2, представи стратегията и работния план за реализацията му. Планирани са дейности по актуализиране на учебни планове и програми, свързани с прецизното земеделие. Колегиум от Чехия отговаря за Работен пакет 3. Беше представен План за оценка и осигуряване на качеството на планираните дейности. Екип от Патра ще координира дейностите по разпространяване на получените резултати и внедряване. Планира се изграждане на Инкубатор и Научни центрове към отделните палестински университети. Срещата завърши с утвърждаване на график за дейностите.

Сподели:

Още новини от деня