Екоминистърът Борислав Сандов се срещна с кмета на Русе Пенчо Милков по проблемите на въздуха

Екоминистърът Борислав Сандов се срещна с кмета на Русе Пенчо Милков по проблемите на въздуха

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна днес с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов.

„Необходимо е да се наложат по-ниски граници на допустимото замърсяване от страна на промишлените производители“, каза кметът.

Според него измерванията в предприятията следва да са по-чести, за да улавят залповите изпускания, а Дирекцията за национален строителен контрол трябва редовно да проверява дали големите цехове спазват комплексните си разрешителни.

          Министър Сандов сподели, че са предвидени 15 млн. лв. за разширяване на мониторинговата мрежа от станции, отчитащи качеството на атмосферния въздух в цялата страна. Кметът на Русе каза, че следващата седмица ще бъде пусната обществената поръчка за дооборудването на най-новата общинска станция с допълнителни измерватели на летливите органични съединения.

          „Работим за промяна в методиката за извършване на комплексни проверки на промишлените предприятия“, заяви Борислав Сандов. Той отправи предложение към Пенчо Милков за сформирането на обществен съвет по въпросите за въздуха в Русе, на чиито членове да се даде възможност да участват в проверките.

          „В момента подготвяме екологичен кадастър, който събира на едно място цялата информация за промишлените производства в града ни, какви вещества влизат и излизат от тях“, сподели Милков. Според него подобна система може да бъде изградена и в национален мащаб, тъй като ще дава в реално време пълна информация на гражданите и ще улеснява компетентните органи при упражняването на контрол.

          „Благодарен съм, че държавата започна да обръща внимание на проблемите на Русе. Вярвам, че след тази среща можем заедно да работим за промяна в начина на живот на русенци“, заключи кметът Пенчо Милков.

Сподели: