Експерти на ОИЦ - Русе се запознаха с добри практики от кръговата икономика

Експерти на ОИЦ – Русе се запознаха с добри практики от кръговата икономика

Областният информационен център – Русе участва и във втория обучителен модул на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, финансиран по Програма LIFE на ЕС. На 21 и 22 юни 2022 г. в хотел „Дунав плаза“ участниците бяха запознати с добри практики при реализирането на устойчиви продуктови дизайни, кръгови бизнес модели и услуги в страната и чужбина. Участниците в семинара дискутираха силните и слаби страни на различните модели на кръгова икономика, евентуалните предизвикателства с оглед на заложените в пакета законодателни предложения. Специално внимание бе отделено на кръговите интегрирани градски решения, вкл. модели на градско земеделие. Бяха споделени успешни практики от Амстердам и Стокхол, от Сеул и Лондон, а също и нови технологични решения за производство на продукти от суровини втора употреба, за събиране и сортиране на отпадъци, а също и за тяхното рециклиране. Представени бяха добри практики за елиминиране на опаковки, алтернативното им заместване или замяната на пластмасовите опаковки с алтернативни.

Вторият обучителен модул по проекта надгради първия, който се състоя през месец май на същото място. В неговите рамки участниците бяха запознати със същността, основните принципи и приоритети за интервенция на Зелената сделка, законодателния пакет на ЕС „Подготвени за цел 55“ и със Социалния фонд за климата, а също и с характеристиките на кръговата икономика.

Есента предстои да се реализира третият обучителен модул на тема „Национални и европейски фондове за кръгова икономика“.

Обученията, които се организират в рамките на проекта целят да се засили информираността на обществото и да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръгова икономика. Бенефициент по проекта е неправителствената организация Клуб „Икономика 2000“, която провежда семинарите освен в Русе още в София, Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив, Стара Загора и Смолян.

Сподели: