Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица (община Тутракан) на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели – 1 загинал и 1 с  наранени крайници.

Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото. От кметство с. Белица е осигурена  необходимата техника, с която експерт на РИОСВ-Русе е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до  Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше  съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?

Сподели: