Експерти от Областните информационни центрове и секретаря на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион проведоха работна среща в Русе

Експерти от Областните информационни центрове и секретаря на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион проведоха работна среща в Русе

Днес в Областен информационен център – Русе се проведе регионална среща между Звената за публични консултации и Секретаря на Регионалния съвет за развитие (РСР) на северен централен регион (СЦР) Вида Влайкова. На срещата бе обсъден списъка с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които преминават етапа на административно съответствие и допустимост в СЦР и последващите стъпки в процеса на одобрението им. „От 25 концепции подадени за нашия регион 20 преминават успешно този първи етап на оценка“, обяви Влайкова в началото на срещата.

Преминаващите етапа на оценка за административно съответствие и допустимост КИТИ подлежат на публични консултации, които за СЦР ще се организират от Звеното за публични консултации, в чиито състав участват експерти от Областните информационни центрове в Русе, Разград, Силистра, Габрово и Велико Търново. Успоредно ще се провежда допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор, а след това и от широкия състав на Регионалния съвет за развитие. Процедурата ще приключи с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.

Сподели: