община русе

Експерти от Община Русе участваха в уебинара „Въведение в инструментите на Clearing house: Подобряване на природните решения за града“

Експерти от Община Русе участваха в уебинара „Въведение в инструментите на Clearing house: Подобряване на природните решения за града“, организиран от Метрополис. Това е платформа за обмен на концепции за развитие на градовете и тяхната среда. Учени от Хумболтовия университет представиха инструменти за оценка на градското планиране. Приложението “The MyDynamicForest Tool” e насочено към гражданите и отчита тяхното възприемане на зелената среда. Приложенията Spatial Impact Assessment and Classification – SIAC и SIC HUB са насочени към специалисти и предлагат анализ и демонстрират свързаността на различните градски елементи. Представено бе изследване за Барселона и околоградската територия, които изпитват негативните ефекти от замърсявания от различен характер и режим на водата.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: