Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в информационен ден по програма вътрешни работи на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в информационен ден по програма вътрешни работи на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Фокусът на срещата бяха възможностите, които предлага процедурата BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“. Целта е с комбинация от мерки, свързани с правилно настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, социална и психологическа помощ да се отговори на нуждите на уязвимите групи. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресора „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: